Opening door de Burgemeester.

Opening door de Burgemeester.